ค้นหา

FEELFREE FAMILY MEETING #1

"หนึ่งในประสบการณ์อันน่าประทับใจของการท่องเที่ยว คือการได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ"

.

การท่องเที่ยวนั้นแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบกับธรรมชาติอยู่ไม่มากก็น้อย และด้วยความอุดมสมบูรณ์นั้นต้องได้มาซึ่งความเคารพของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ เราสามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ได้ด้วยจิตสำนึกในการอนุรักษ์

.

เพียงแค่การสำนึกรักษ์และฟื้นฟูคนละเล็กคนละน้อย ก็สามารถปั้นรูปเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่ในการคงความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้เชยชมและสัมผัสโดยไม่เปลี่ยนแปร